کلاس های کارآفرینی موفق

چرا ثروت انگیزه واقعی یک
کارآفرین بزرگ نیست؟

سید رضا موحدی

نویسنده ٫ سخنران و کارآفرین

زندگی یک کارآفرین مانند یک دریای پر تلاطم و مواج است.
باید موج سواری آموخت تا بتوان از موج ها لذت برد.

نویسنده کتاب (منتشر شده در سایت آمازون) رموز کارآفرینی موفق . دارای مدرک دوره کارآفرینی از دانشگاه مریلند آمریکا. موسس و مدیر عامل برند زفره مدیا ٫ 13 ساله تجربه در زمینه طراحی رسانه های نوین. مبتکر مکتب طراحی برای فروش designforsale.ir

آخرین کتاب
منتشر شده
سیدرضا موحدی

2014

Secrets of how starting your own business Recipe of how surviving & being successful in your first business.

ویدئو از سخنرانی های قبلی

کلاس های کارآفرینی

کارآفرینی . خلاقیت و نوآوری
ریسک پذیر و تصمیم گیری
برنامه ریزی استراتژیک
مدل تجاری

Entrepreneurship, creativity, and innovation
Risk taking in entrepreneurial decision-making
Strategic planning
Business models

... در رسانه ها

یک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رو یک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رویک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رو.

یک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رو یک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رویک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رو.

یک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رو یک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رویک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رو.

یک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رو یک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رویک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رو.

مخاطبانــ

مدیران و کارآفرینان

هرگونه فعالیتی که مدیریت آن بر عهده مدیران بزرگ
باشد نتیجه ای جز موفقیت در بر نخواهد داشت.

دانشجویان و جوانان

بزرگترین کارآفرینان عصر کنونی در بین
دانشجویان و جوانان یافت می شوند.

همه

ایده کارآفرینی برای هر شخصی ممکنست است صورت گیردو
کارآفرینی به شخص یا اشخاص خاصی محدود نمی شود.

نمونه مدرک اعطایی

برگزار کننده

یک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رو یک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رویک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رو.

یک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رو یک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رویک کار آفرین خوب باید حتما رفتاری مناسب با موقیت شعلی خود داشته باشد. از این رو.

محل و زمان

تهران - میدان هفت تیر - جنب هتل مروارید - کوچه لطفی - ساختمان همراه اول - سالن همایش
۲۲۱۴۵۵۷۱-۳
۱۰ آبان ۱۳۹۴
۹ صبح الی ۱۲:۳۰

ثبت نام تلفنی

تلفن

3 - 22145571    021

ثبت نام آنلاین

پرداخت آنلاین

1800000 تومان 2000000تومان
خرید 6
19 موجودی
زمان باقی مانده

تماس با واحد ثبت نام

3 - 22145571 - 021